Welcome Entertainment

Milleks Eestile filmitööstus?

Mõningaid arvamusi

  1. On avaldatud arvamust, et filmid tegid Ameerika. Isiklikult usun, et filmid võivad teha ka Eesti maailma kontekstis nähtavaks, vajalikuks ja oluliseks. Uudised on see, millest lähtub investorite aktiivsus. Film on uudis riigist, selle rahvast ja kultuurist. Ameerika puhul on see uudis üldiselt globaalselt austatud ja ülistatud. Filmitööstus on kindlam investeering kui USA aktsiaturu seebimull, mille purunemisele oleme tunnistajateks olnud. Filmid hoiavad, taastavad ja muudavad mainet, seda on Ameerika ühendriigid kasutanud. USA mängufilmitootmissüsteem on teatud mõttes kaheldamatult teistest riikidest kaugel ees ja kujunenud globaalseks võrgustikuks. Süsteemis osalemine on süsteemi tundvatele isikutele ja organisatsioonidele avatud, nii ka Eestile.
  2. Filmitööstus edeneb soodsalt ka majanduslikult rasketel perioodidel, sest elanikkonna vajadus põgeneda reaalsusest tingitud stressist suureneb. Rahva meelelahutusjanu on sama reaalne kui püsiv janu kuumal suvepäeval. Kuigi see janu eksisteerib iseenesest, suurendatakse seda veel pidevalt mitmekümnete meediaakende avamisega igale filmile eraldi. Et luua tõelist janu Eesti järele, tuleb selleks kaasata rahvusvahelise filmitööstuse sisesed ressursid, mille mitmekümne miljoni USD suurune eelarvefinantseering kindlustatakse iga filmi jaoks stuudio, panga, õigusbüroo ja tarnetagatise garantii süsteemis, kui grupi filmide arendamine finantseeritakse ise. See on ohutu vaid sel moel, sest niisugusel juhul võib levitusse ja investeeringutesse paigutatud raha tagasisaamise ja tulu teenimisega arvestada. Olen kindel, et ka Eesti ei ole erand ja meil on inimesi, kes on suutelised muus maailmas Eesti-janu tekitama.
  3. Eestil on juba kogemus globaalsete projektide arendamisel. Film on kunstide kunst: iga film koondab valikuliselt endasse rohkem või vähem erinevaid kunstialasid. Filmitööstus areneb oma loova olemuse ja filmide kiire valmimise tõttu kiiremini kui teised ja mitmed tööstusharud võtavad sellest paljuski eeskuju. Filmitööstus on tuntud lihtsalt tööstusena. Kunstilised oskused, ühendatuna tööstuse põhimõtetega, täidavad oma funktsioone ka riigi ja rahva hüvanguks. Tuleb arvesse võtta, et ainult USAst pärinev suurfilmitööstuse mudel, mida järgivad mitmed Euroopa tootjad, seal hulgas ka QuickSummer Entertainment, LLC, arvestab turu vajaduste ja põhimõtetega ning järgib neid. Kolme mängufilmi arendamine Eestis on täiesti tehtav. Tundes tööstust, saab ettevõetud projekti võrrelda väljavaadete ja katsumustega, mis tekivad näiteks ka Eestisse Rootsi autoehitustootmise toomisel või Eesti Geenivaramu projekti murede lahendamisel. Peamine on teha kõik esimesel korral õigesti. Et keegi rikuks Eesti maine filmitööstuses, nagu see on juba mitmel korral heasoovlike üritajate poolt Eesti pankade ja investorite jaoks juhtunud, on lubamatu. Oleme enne tegutsemist kõik läbi mõelnud ja kunstide kunst üllatab meid Eestis rakendavate filmitööstuse võimalustega!
  4. Eesti esimeste filmide tööstusliku tootmise otsene kasu seisneks järgmises: 1. Rahalises sissetulekus. 2. Maine kujundamises, aga mitte niivõrd selle põhjal, mida me Eestis filmime kuivõrd eriti selle põhjal, mida meie filmid väljendavad. Vaadatakse, mida nad ära tegid, kuidas nad mõtlevad, mida nad valisid, kas läbulaulud või rockiklassika. Juba see, et filmid on toodetud süsteemisiseselt Eesti algatusel, näib enamusele pea võimatu saavutusana. 3. Mõningases Eesti vaatamisväärsuste populariseerimises. On avaldatud arvamust, et meil pole midagi maailmale näidata. Pole tõsi. Looduse puutumatus ja iidsed linnad on suured väärtused. 4. Filmitegijate teadmiste omandamises töö käigus. 5. Filmitööstuse tehnilise pargi arendamises. 6. Filmitööstuse väga suure tähelepanu alla toomises. 7. Majanduskasvu kiirenemises.
  5. Filmitööstus ei pea Eestis omama marginaalset rolli. See tööstus on meile tundunud kauge ja võõrana. Teatud mõttes millenagi, mille puhul ei teata isegi, kust otsast läheneda. Seda, kuidas mängufilmitööstus töötab, ei tea tõepoolest ka enamus USA produtsente. Eesti tootja peaks kasutama õigeid võtmeid selle ukse avamiseks.

Eesti organisatsioon: Welcome Entertainment

Kuidas mängufilmi tootmine Eestis üles seada?

Kolm võimalust:

  1. Juhul kui QuickSummer on Eesti riigi omand, on partnerfirmaks mittetulunduslik organisatsioon või sihtasutus Welcome Entertainment, kes on ka tüvifirma harukontor Eestis.
  2. Väikeriigid võiksid ühendada oma arenduse finantseerimise tehes koostööd vastavalt suurriikide poolt kasutusele võetud produktsioonirahastus eraldatud õiguste põhimõttele. Welcome Entertainment, oleks sel juhul tüvifirma filiaal nendes maades.
  3. Juhul kui QuickSummer on Eesti või välisriikide eraisikute või firmade omand, on Welcome Entertainment QuickSummer harukontor Eestis.

Kummalgi juhul peab QuickSummer olema Ameerika Ühendriikides registreeritud usaldusaktsiaseltsina (LLC). Sellisel juhul lubatakse välisriikide kodanikel või organisatsioonidel omada firmasid USAs, muidu mitte.

Tuleb meeles pidada, et tööstust pole mõtet uuesti leiutada. Täpse kultuuri, vastastikuse aupaklikkuse ja teadlikult tööstuse põhimõtete järgi tegutseja maine väärib toetust tulenevalt nende nappusest ka Ühendriikides. See, et keegi on firma mootori õigesti kokku pannud, on väga haruldane ja tööstuses suur uudis. Tööstust mõistvaid inimesi on tõesti vähe.

Meelelahutustööstuses on kõik meelelahutus, kuid kõrgemal, võiks öelda, et kodeeritud tasemel. Meil on see tegutsemiskood olemas, koodist üksi on aga vähe, see peab olema töösse rakendatud, et saavutada edu.