Welcome Entertainment

Uus maksusoodustussüsteem Briti filmitööstusele ja loodetavasti varsti ka Eestile

● Ette niipalju, et artiklis jäetakse mainimata, et aastal 2005 toodeti UK-s 34 täispikka mängufilmi võreldes 2004 aasta 126 filmiga. Selline allaminek tekkis mitme aastase maksusoodustuse seadustiku lõppemisega kus väikeseelarvega filmi iseseisev produtsent sai maksud tagasi kahekordselt, ehk kahe erineva seadusparagrafi alusel, seaduselünka käesolev seaduse parandus ei taasta. Põhinedes saadaval olnud tegelikust 15% plus 15% eelarve kulutuste maksusoodustustest oli tootjal võimalik finantseerida kogu eelarve. Uues UK seaduses mainitav 15-20% kompenseeritav kulutus eelarvest on hea uudis USA suurtootjatele, kellel on need summad teoreetiliselt arvestatavad enne produtseelimise alustamist. Sellisel puhul saab produtsent käia levitajale parema tehingu läbirääkimiseks välja P&A summad (filmitrükk ja reklaam tavaliselt 10-20 miljonit GBP) või kasutada seda vähesema eelmüügi teostamiseks. Loodame, et lähiajal leiavad ka Eesti seaduseloojad aega sellesse teemasse süüvida. Isegi kui meil veel ei ole palju neid, kes alustaks Eestis filmide tootmist maailmaturule, annaks seaduse olemasolu tõukke nooremale põlvkonnale ja suur-levitajatele ning tootjatele huvi, luua Eestisse väike tootmispark. ● Artikkel: Uus filmimaksusüsteem teeb Ühendkuningriikidest üliatraktiivse koha kus filme teha ja toetab Britannia filmide pidevat voogu ülemaailmsetele vaatajaskondadele. ÜK Filmi Nõukogu avaldas tänu uuele Valitsusepoolsele Britannia filmitööstuse maksukergendussüsteemile, mis aitab teda kindlustada oma positsiooni maailma kõige olulisema filmitööstusena peale USA-d. ...kinnitatud Eel-Eelarve teadaanne uuest maksukergendussüsteemist asendab Paragrafi 42 ja Paragrafi 48 esimesest Aprillist. ● Uus filmimaksusüsteem tähendab: • väikese eelarvega filmides (mille tootmiseelarved on kuni 20 millionit (GBP) briti naela), maksu krediidi tase on 20% ; • suurema eelarvega filmides (mille tootmiseelarved on üle 20 millioni), maksu krediidi tase on 16%; • väikese eelarvega filmidele on täiendav mahaarvestus 100%-ist kvalifitseeruvatest kulutustest makstavast rahast kompenseeritav 25% loovutatud kahjumist (kulutustest); • Kõigile teistele kvalifitseeruvatele filmidele on täiendav mahaarvestus 80% kvalifitseeruvatest kulutusteks makstavast rahast on see 20% (payable cash element) loovutatud kahjumist (kulutustest). • maksu krediidi suurus kehtib Suurbritannias tehtavatele kulutustele, et olla vastavuses EL Riigi Abi (EU State Aid) määrustega; • kulutuste piiri alandamisega UK-le esitatud 40% asemel 25% võimaldades enamatel filmidel maksusoodustuseks kvalifitseeruda. • Uus maksusoofustussüsteem loob kindla aluse tootmaks iseseisvaid Briti filme .... asetab UK pooluse punktiks USA suure-eelarvega stuudiofilmide jätkuvaks Britanniasse tootma tulekuks... teeb UK-st kütkestava koha kus filme toota. • UK kindlustab oma positsiooni kui maailma kõige tähtsam filmitööstus peale USA-d. Alandades Ühendkuningriikide kulutuste piiri ettenähtud 40%-lt 25%-le on suurepärane uudis, kuna rohkem filme saab maksusoodustusteks kvalifitseeruda. ...vaatajaskonnad tõstsid Briti filmide kinokassa osa 34%, võrreldes 23% aastal 2004, mis on 10 aasta suurim. Seadusepunktid allkirjastatud: 22 Märts, 2006; jõustunud Londonis 1 April, 2006. ● Rohkem samal teemal: http://www.ukfilmcouncil.org.uk/news/?p=D4A1577807dce206CDGjS16C6BEA http://www.hmrc.gov.uk/budget2006/bn04.htm and http://www.hm-treasury.gov.uk/media/20F/2F/bud06_cha_134.pdf
2006-04-08 16:40:58