Welcome Entertainment

EL-i riigid võivad saada ühtse filmide klassifikatsioni süsteemi

EL kaalub praegu võimalust kehtestada kõigis liikmesriikides ühtne filmide klassifikatsiooni süsteem. Briti vastava institutsiooni, British Board of Film Classifications˙i direktor Robin Duval peab sellist sammu aga ebapraktiliseks, kuna eri rahvuste tundlikkus ühe või teise filmis näidatava elemendi suhtes on väga erinev. Ta toob näitena võrdlusi mitmetest riikidest: prantslased rõhutavad filmi kultuurilist tähtsust ja ealised alampiirid on sageli madalamad kui Suurbritannias, kus inimesed on eriti tundlikud ropu keele suhtes. Hispaanlased on aga kõige karmimad seksuaalse amoraalsuse vastu, samas kui skandinaavlased on selles osas ühed vabameelsemad ning peavad ebameeldivaks hoopis vägivalla näitamist ekraanil.
2004-05-23 15:01:23