Welcome Entertainment

Ilmar Raag: Hollywoodi film teadvustaks maailmale meie ajaloo

Ilmar Raag pakkus välja ühe võimaluse, kuidas võiks - nii mõnestki edukast näitest eeskuju võttes - kujundada Eesti kuvandit maailma silmis ühe kõrgetasemelise filmi kaudu. Selline meedium oleks tema sõnul kasulik juba eelkõige selle tõttu, et nii jõutaks võimalikult paljude inimesteni. Seejuures saaks ära kasutada tänase maailma reklaamitrikki - info peitmist teosesse, nii et soovitud seisukohad kujunevad vaatajas välja varjatud teabe põhjal. Kindlasti tuleks aga Eesti seisukohtade teatavakstegemisel maailmas loobuda filmis kohalikust keelest ja kodumaistest näitlejatest, mis takistavad rahvusvahelist levi, möönab Raag, tuues näiteks mitmed Soome muidu head, kuid rahvusvahelise eduta jäänud Talvesõja-filmid. Ta tunnistab, et see kõlab küll küüniliselt, kuid "kui meie eesmärgiks on viia oma ajalootõlgendus maailma, ei ole tähtis, kes on sõnumiviija, vaid ainult see, et sõnum pärale jõuaks". Elu on näidanud, et juba ainuüksi paar kuulsust toob filmile tublisti publikut juurde. Oluline on muidugi võtta aluseks hea stsenaarium, kusjuures Eesti liin oleks vaid täienduseks kunstiliselt heatasemelisele filmile, "kastmeks põhiloole". Niigi utoopilisena tunduva projekti elluviidavuse seab kahtluse alla ka rahaline külg, seda enam, et kommunikatsiooniteooria järgi peaks sellist sõnumit - seega siis järjekordse filmi kujul - peagi ka kordama.
2005-01-11 10:37:39