Welcome Entertainment

QuickSummer Entertainment, LLC

Põhimõtted ja eesmärgid

Missioon

7 Märts 2004

Ühendame oma loovad ja ärialased võimed, et inspireerida publikut läbi meelelahutuse ning leida Eestile koht filmitööstuses.

1. Äripõhimõtted

 1. QuickSummer Entertainment, LLC (QSE, LLC), USAs registreeritav usaldusaktsiaselts, on iseseisev mängufilmide produtseerimise firma. Me võtame oma tegevuses eeskuju Ameerika Ühendriikide filmiprodutseerimisfirmade eliidist, nagu näiteks Morgan Creek, Castle Rock ja Imagine.

 2. Me tegutseme alltöövõtjana seitsmele suurstuudiole: Buena Vista, 20th Century Fox, Paramount, MGM/UA, Universal, Sony ja Warner Bros., jättes nende teostada meie domestic theatrical levituse.

 3. QSE uurib põhjalikult igat filmistsenaariumiks paljutõotavat kirjandusteost, analüüsides selle turustatavust, linastuse ajastuse sobivust, vaatajate sihtgruppe, võrreldavaid filme, peamisi osalisi ja loomingulisi omadusi enne kirjandusteose õiguste omandamist, eelmüügi ettevalmistamist ja kindla suunitlusega suurstuudioga läbirääkimiste alustamist.

 4. Kui filmi tootmine ei ole loogiliselt suurstuudiole põhjendatav ja sellele ei anta esimesel korral “rohelist tuld”, siis jätame selle filmi oma plaanidest välja ja valime teise kirjandusteose.

 5. Meie filmide produktsiooni finantseeritakse alati filmitööstuse pangalaenuga, tuginedes panga kinnipidamisõigusele stuudio suhtes, tagatiseks välisturgude ja USA levituslepped, millega korraldatakse eelmüüki, vahe kompenseerimist ja omakapitaliga finantseerimise strateegiaid ning tarnetagatise garantiid.

 6. Et meie tootmistiim saavutaks tõelise globaalse edu, on see moodustatud süsteemi sissetöötanud kogenud liikmetest, kes töötavad meie firmasiseste, firmaväliste või vabakutseliste lepingutega firmajuhtidena, osanikena, juhatuse liikmetena, tegevjuhtidena ja arendusjuhtidena. Lisaks on meiega tihedalt seotud suurstuudiod, tarnetagatisfirmad, produtseerimisjuhid, eelmüügifirmad, meelelahutustööstuse pangad, meelelahutustööstusele spetsialiseerunud õigusbürood ja juristid ning publitsistid.

 7. QSE produtseerimisfirma võib hallata paralleelselt mitmeid arendusfirmasid ja ühe filmi tootmisfirmasid ning võib ise olla riigi, teise firma või isiku omanduses.

 8. QSE arendusfirmad on kutsutud astuma partnerlussuhtesse kogenud korporatiivsete või erainvestoritega usaldusühingu (Limited Partnership) või usaldusosaühingu (Limited Liability Company) vahekorras.

 9. Iga QSE arendusfirmalt ostetud filmi produtseerimine on vaid ühele korporatiivsele tootmisfirmale.

 10. Me teostame ise levituse USAs ja rahvusvahelistel turgudel kõigis lisa-meediaakendes. See ei puuduta aga USA ja Kanada turgu ning stuudiole eraldatud ja ettemüüdud õigusi.

 11. Filmide turustamiskava arendatakse välja läbirääkimiste käigus. Produtseerimisfirma ja stuudio läbirääkimistel leitakse parim võimalus filmi globaalseks eduks, et luua tugev USA kaubamärk läbi telereklaamikampaania, kasutades selleks vähemalt 9 mln USD suuruse summa igale filmile. Samuti me kasutame filmidega seotud esemeid (tie-ins), näitame stseenides kolmandate firmade tööstusesemeid (product placement) ning kasutame muid strateegiaid. Kogu reklaamikampaania maksab ligikaudu 12-24 mln USD.

 12. QSE kasutab võimalusi, mida pakuvad peamised filmiturud: Cannes ja AFM.

 13. Meie filmide eelarved on küllalt erinevad, vahemikus 20-60 mln USD.

 14. Kuigi QSE põhitegevus on mängufilmide tootmine, ei piirdu me vaid sellega, kui ka mõni teine sobiv meelelahutusala köidab meie tähelepanu.

 15. Soosime ja arendame kõigis oma töötajates ülimat teadlikkust, loovust, asjatundlikkust ja head ärivaistu, et teha õigeid otsuseid ja tegutseda mõistlikult vastavalt tööstuse kultuurile, hoides sel moel kõrgel QSE head mainet.

 16. Ohutus on tööpaigas üheks prioriteetidest. Me juhendame ja innustame oma töötajaid töötama ohutult ja produktiivselt.

 17. Me suhtume oma kollektiivi, klientidesse, tiimi ja teistesse osapooltesse avatuse, aususe ja erapooletusega ning ei diskrimineeri kedagi.

 18. Me toetame häid heategevuslikke algatusi ja avalikke üritusi.

 19. Me õpime pidevalt meelelahutustööstuse tippu jõudnud tuumikult.

 20. Hoidume igasugustest konfliktidest, tekkinud arusaamatused lahendatakse rahulike läbirääkimiste teel. Vajadusel kasutame firmavälist vahekohut.

2. Kunstilised põhimõtted

 1. Viieliste filmide standard on norm. Selliseid filme iseloomustab meie jaoks publikule suunatuse ning audiovisuaalsete ja kunstiliste omaduste harmoonia. Osatäitjate ja meeskonna (crew) ühised suunatud jõupingutused, samuti tiimi hingestatus filmi teema ja disaini kontseptsiooni osas nii võtteplatsil kui büroos on parima tulemuse saavutamiseks üliolulised.

 2. Iga kirjandusomandus, mida arendamiseks kaalume, peab sobima meelelahutuseks, olema hea kontseptsiooniga, intensiivne, kaasakiskuv, selle lugu peab olema täielik ja karakterid järjepidevad.

 3. Et me otsustaksime produtseerida teatud kirjandusomandust või selles osaleda, peab lugu meid innustama, meile peab meeldima selle elujõud ja väärtuslikud põhimõtted, mida see õpetab.

 4. Iga produktsiooniosakonna juhataja, esindades osatäitjaid või meeskonna liikmeid, peaks toetama režissööri ja tegema tema nägemuse ja põhimõttelise teostuse osas sobivaid ettepanekuid.

 5. Loova produktsiooni osakonnad peaksid ise analüüsima stsenaariumi analüüsi ja mõtestama seda lahti vastavalt oma vastutusala põhimõtetele, järgides režissöörilt saadud aristotellikku struktuurianalüüsi, vältimaks nii sagedasi tundeliigutuslikke vigu.

 6. Meie filmide kunstilise külje kõrge taseme kindlustamiseks uurime põhjalikult kino, draamat, muusikat, suhtlemiskunsti, kirjandust ja disaini ning neist peegelduvaid põhimõtteid ja nägemusi.

 7. Reklaamtoodete paigutamine filmi on sobiv seni, kuni need ei juhi tähelepanu kõrvale filmi kunstilistelt aspektidelt ega hakka segama filmi eesmärkide saavutamist.

 8. Meie eesmärgiks on toota PG ja PG-13 reitinguga filme, sest neil on kõige laiem vaatajaskond ja suurim kinopiletite läbimüük.