Welcome Entertainment

Küsitlus

Teie põhjendatud arvamus on meile oluline

Olen kindel, et Eesti Vabariigi valitsus ja ettevõtted hindavad tööstuse võimalusi kõrgelt, uskudes, et filmid võivad olla üheks majanduse katalüsaatoriks. Samuti mõistavad nad, et poliitilised ambitsioonid ei sobi filmitööstusega kokku, vastasel juhul oleks see hävingule määratud juba algusest. Mängufilmid on kindlasti üks parimaid kaubamärgi ja maine arenduse vahendeid, mis riigil olla võib.

Sellest tulenevalt mõned küsimused:

  1. Milline on teie arvates Eestis filmitööstuse olukord praegu?
  2. Kui kaugele peaks filmitööstus riigis arenema kolme aastaga?
  3. Ettevaatus võõraste ja uute aladega tegelemisel tuleb alati kasuks, kuid kas me tõesti kardame potentsiaalselt suuremat edu, mille saavutamine põhineb tõestatud põhimõtetel, lihtsalt seetõttu, et meil veel puuduvad sellealased kogemused?
  4. On teada, et edu, millest ma räägin, ei ole saavutatav üksinda. Kas me soovime teha koostööd oma konkurentidest naabermaadega ja Eesti ettevõtetega, et nad võiksid olla edukad koos meiega ilma omavahelise võistluseta?
  5. Hollywoodi glamuuri varjus peitub tõsine tööstus. Kuidas suhtute teie sellesse, et õppida Los Angelese suurfilmitööstusest peale kunsti ka majandust?
  6. Mulle tundub, et enamus meie filmitegijaid loodab oma filmi loomingu rahastamisel riigile, unustades era- ja pangafinantseeringu võimalused. Mida tuleks teha, et seda mõtteviisi muuta?
  7. Kas te arvate, et Eesti peaks tööstuses osalema, ja miks?
  8. Ma sooviksin, et te avaldaksite oma arvamust sellel kodulehel väljendatud produtseerimisvõimaluste kohta.
  9. Ei ole midagi suurepärasemat, kui teha seda, mida sa tead. Keegi minust targem ütles hästi: “Kui vaid teha oleks sama kerge, kui teada, mida teha?” Samas ma usun, et on olemas suurepärased ressursid vilunud isikuid, kes jälgivad Eestit ja tema esindajaid väljastpoolt ja on valmis andma meile võimaluse. Kas teie usute, et nad annavad meile võimaluse osaleda filmitööstuses? Miks nad peaksid seda tegema?
  10. Walt Disney ütles: “On lust teha võimatut.” Seda, mida ta tegi, peeti tema ajal tõesti võimatuks, sellegipoolest oli tal lust seda teostada. Disneyl oli tohutu tiim kaaslasi, keda usaldada ja kellelt õppida. Ta oli kindlasti ümbritsetud melu, meelituste, ahnuse ja tagarääkimisega, mis on tavalised kaasnähud elus keset show business’it . Ka kargel põhjamaal peab paremate tulemuste saavutamiseks kunstniku ekstravagantne kuulsusejanu asenduma vahel pragmaatilise tööga. Ehk kõige tähtsamaks küsimuseks on meile see, kuidas murda välja provintslusest ja alustada enamate suurepäraste tööde loomisega. Kui peaeesmärgiks on saada auhind, siis see ei ole teostust väärt. Kuid võite olla üsna kindel, et saate auhinna, kui teete oma tööd armastusest teiste vastu. Praegu seda arutelu lõpetades jääb ainult loota, et on põhjust seda teemat edasi arendada. Kas meil on põhjust edasi arutleda? Kui te vastasite jaatavalt, siis ma paluksin, et te põhjendaksite oma arvamust.

Võtke küsimuste tekstist koopia, täitke ja saatke meile siin.

Suur tänu küsitluse täitmise eest.