Welcome Entertainment

Realiseerimismudel

Analüüsi ja arvuta filmi tulemused

Kalkulaator aitab välja arvestada mängufilmi standardtulu, tehes seda sarnaste varem produtseeritud filmide põhjal. Kalkulaatorile on lisatud loova analüüsi funktsioonid ja tootmiseks eeldatavate omaduste hindamise süsteem. Publiku sihtgrupi analüüs on osa sellest. Produtsent, kes seda läbimõeldud eelmüügil põhinevat filmitööstuse mudelit kasutab, võib olla päris kindel oma filmide edus, kui tal on kõik vajalikud oskused ja täielik arendusfinantseering grupi tööstuses aktsepteeritavate filmide tootmiseks.

Kõik juhendid realiseerimismudeli kasutamiseks on lisatud tühjal formularil, samuti on need ära toodud iga filmi meie poolt väljapakutud näidisprojektidel punase kolmnurgaga märgitud märkmetes. Me oleme ainukesed, kes eal on nii täiusliku filmitööstuse tootmismudeli tasuta kättesaadavaks teinud. Head kasutamist.

Samal veebipõhisel süsteemil hakkavad baseeruma ka kaks lisafunktsiooni: ideegeneraator ja e-pitching.