Welcome Entertainment

Tiim

QSE sõbrad

Tiim teeb võimalikuks QSE tootmise ja toodetud filmide levitamise. QSE areng on neile kasulik. Lisaks ametist lähtuvatele ülesannetele loob tiim möödapääsmatult olulise filmitööstuslike suhete võrgu, mis püsib vastastikusel usaldusel ja sõltub sellest, kui hästi produtsent mõistab tööstuse mootori toimimist.

  1. Partner (kui võimalik)
  2. Füüsilise produktsiooni juhataja
  3. Meelelahutusalastele küsimustele spetsialiseerunud õigusbüroo ja jurist
  4. Meelelahutustööstuse pank
  5. Tarnetagatisfirma
  6. Publitsist (valitakse siis, kui arendus on täielikult rahastatud)
  7. Finantsdirektor (kui võimalik)
  8. Nõustajad