Welcome Entertainment

Jagatud õiguste võimalused väiksematele tegijatele

Jagatud õiguste võimalused väikestele riikidele ja väikeettevõtjatele

Jagatud õiguste tehing filmide tootmisel on lepinguline koostöö, milles nõustutakse rahastama 50-60% filmi produktsiooni maksumusest, mis jagatakse 4-7 peamise välisterritooriumi vahel. Sarnaselt toimub jagatud õiguste tehing ka filmide arendamiseks, erinevuseks on vaid see, et rahastatakse 100% arendusest. Nii saavad ka väiksemad riigid ja üksused võimaluse filmi tegemises osaleda.

Produktsiooni rahastamisel jagatud õiguste tehingu puhul tegutsevad riigid üheskoos, käies välja teatud protsendi produktsiooni eelarve summast (üldiselt nt Jaapan 15%, Saksamaa 15%, Ühendkuningriik 12%, Prantsusmaa 12%), mis tuleb selleks ettenähtud 600 000 000 USD-st. Selle rahaga on võimalik teha 10-30 korralikku filmi. Kui filmi tegemist juhtival produtsendil on oma produktsiooniplaaniga stuudiosse minnes olemas filmi 54%-lise rahastamise tagatis nelja riigi poolt, siis ei lükata ta pakkumist tagasi, nagu juhtuks siis, kui vaid üks riik tuleks plaaniga produtseerida film, milleks on olemas vaid 12-15%-line rahastus. Koos töötades on peamistel välisterritooriumidel tugevust, millega nad toovad kasu nii endale kui filmitööstusele. Väikesed riigid ei suudaks selliseid summasid kokku saada, samuti poleks produtsendil võimalust ega mõtetki kaasata palju väikseid riike produktsiooni investeerimisel, kuna ühe filmi jaoks läheb vaja ligikaudu 20 000 000-60 000 000 USD.

Väikestel riikidel võib aga olla hoopis teine oluline roll filmitööstuses: osaleda arenduse rahastamises. Filmi arenduse tähtsust ei tohi alahinnata, kuna ilma arenduseta pole võimalik head filmi teha. Samas on selleks vajaminevad summad aga väiksemad ning raha teenitakse tagasi kiiremini - ka selles vallas kipub kehtima seaduspära, et mida suurem risk, seda suurem oodatav tulu. Tavaliselt arendatakse kolmest filmist koosnev pakett 1 000 000 USD eest. Seega peaks viiest riigist igaüks andma 200 000 USD, mille leidmine pole eriti raske. Veelgi enamate osaliste korral oleks summa veelgi väiksem, kuid siiski ei ole soovitatav kaasata üle kümne riigi. See võib olla heaks võimaluseks riikidel või ettevõtjatel koostööd teha ja aidata suurtele ekraanidele tuua lugusid, mida nad imetlus- ja vaatamisväärseks peavad, kuid mille kallal neil endil pole veel olnud võimalik töötada.

Kui Te pole veel kindlat otsust langetanud, siis soovitame Teil tutvuda meie lehel äratoodud filmitööstuse põhimõtetega ning huvi korral täpsema info saamiseks meiega ühendust võtta.