Welcome Entertainment

Tööstuse üldskeem

Vaatajaskond

Vaataja on põhjus, miks filme tehakse. Sellepärast me küsime endalt:

 1. Kas antud film tekitab vaatajas tugevaid emotsioone?
 2. Kas selle filmi loojatel on side antud vaatajaga ja teemaga?
 3. Kas see film väärib tootmist?
 4. Kas tootmise ajastus on õigustatud?

Viielisi filme iseloomustab meie jaoks vaatajaskonna, visuaalsete, heliliste ja kirjanduslike omaduste harmoonia, mida väljendatakse läbi loo ja filmi tegelaste.

Tiim

QSE sõbrad

Tiim teeb võimalikuks QSE tootmise ja toodetud filmide levitamise. QSE areng on neile kasulik. Lisaks ametist lähtuvatele ülesannetele loob tiim möödapääsmatult olulise filmitööstuslike suhete võrgu, mis püsib vastastikusel usaldusel ja sõltub sellest, kui hästi produtsent mõistab tööstuse mootori toimimist.

 1. Partner (kui võimalik)
 2. Füüsilise produktsiooni juhataja
 3. Meelelahutusalastele küsimustele spetsialiseerunud õigusbüroo ja jurist
 4. Meelelahutustööstuse pank
 5. Tarnetagatisfirma
 6. Publitsist (valitakse siis, kui arendus on täielikult rahastatud)
 7. FinantsdireKtor (kui võimalik)
 8. Nõustajad

Investorid

Era- ja korporatiivsed investorid on kutsutud investeerima ainult arenduse faasis.

 1. Meie projekt näeb investorile ette 120%-list kasumit ühe aasta jooksul ja 10% arendatud filmide sissetulekust pikas perspektiivis
 2. Investoril peavad olema varasemad kogemused selles valdkonnas
 3. Investoril on usaldusühingus (LP) usaldusosaniku staatus
 4. Detailid saadaval 504-investeeringumemorandumina

QuickSummer Entertainment, LLC

 1. USAs registreeritav emafirma
 2. Produtseerimisfirma, mis haldab oma arendusfirmasid, nagu seda on Resonance Pictures, LP
 3. Samuti haldab QSE ühe filmi produtseerimise ettevõtteid nagu Ford T, LLC
 4. Haldab Eesti filiaali Welcome Entertainment, LLC Täpsem kirjeldus QSE põhimõtete ja eesmärkide avalduses

Resonance Pictures, LP

QSE arendusfirma

 1. Lõpetab tegevuse peale 3-5 valitud filmi arendamist
 2. Müüb lõplikult arendatud filmid QSE-le kuuluvale ühe filmi produtseerimise ettevõttele, nt Ford T-le
 3. Võib eksisteerida paralleelselt teiste QSE arendusfirmadega
 4. Arendab valitud filmid vastavalt QSE tootmisprofiilile ja 504-formaadis arendusinvesteeringu memorandumile

Tööstuse peaorganisatsioonid

Olulised suurtööstuse organisatsioonid, kellega produtsendil on lepinguline vahekord

 1. Levitajad (10 USA suurstuudiot)
 2. Eelostjad (Pre-buyers)
 3. Levitusõiguste ostjad:
  1. videoketid (Blockbuster)
  2. välisturud
  3. televisiooniturud (networks, premium cable, pay-per-view)
  4. turud filmiga seotud toodete jaoks
 4. Ühistootmisfirmad (co-production companies)
 5. Tiimist: pank ja tarnetagatisfirma

Welcome Entertainment, LLC

Eestis registreeritav QuickSummer Entertainment, LLC filiaal

Produktsioonifirma Eestis asuv partner ja tootmisosakond, mis teostab Eestiga seonduvat vastavalt QSE partnerluskokkuleppele

 1. Osaleb tootmises
 2. Esindab Eesti filmitööstuse huvisid
 3. Suunab Eestis teisi rahvusvahelisi tööstuse produtsente
 4. Korraldab QSE arendusfaasi rahastamist
 5. Saab osa QSE puhaskasumist

Ford -T Productions, LLC

QSE produtseerimisfirma

 1. QSE-le kuuluv ja selle juhitud ühe filmi produtseerimise ettevõte
 2. Eraldi tootmisfirmad lihtsustavad tööd ja viivad emafirmast eemale näiteks lepinguid kutseühingutega, näitlejatega jne
 3. Tavaliselt tegutseb paralleelselt mitme QSE produtseerimisfirmaga
 4. Tootmist rahastatakse panga finantseeringuga, mis on tagatud põhiliselt eelmüügi lepetega, mille kinnituseks on akreditiivid

Tööstuse tugiorganisatsioonid

Filmi eduks vajalikud tööstuse organisatsioonid, mis ei ole osa QSE tootmistiimist

 1. Turud (AFM, Cannes, MIFED)
 2. Filmide väljalaskekalender - Exhibitor Relations Co.
 3. Kutseühingud - Guilds (DGA, WGA, SAG)
 4. Informatsioon (Nielsen EDI, Showbizdata, Eagle-i, IMDB)
 5. Talendi info - Celebrity Services, Inc.
 6. MPAA (Motion Picture Association of America)
 7. NATO (National Association of Theater Owners)
 8. Ajakirjandus (Variety, Hollywood Reporter, Video Store Magazin)