Welcome Entertainment

Standardne eelmüügi mudel

koos maksuvarje, filmitrüki ja reklaami finantseerimisega suurtööstuse iseseisvale produtsendile

Kuna Eestil oleks praegusel momendil raske osaleda jagatud õiguste tehingutes, siis ma usun, et eelmüügi mudel on Eestile kõige õigem. See oleks eriti efektiivne, kui me saaksime välja käia oma filmitrüki ja reklaami (P&A) finantseeringu maksuvarjest finantseerituna, olles soodsa maksukliimaga riik – see säästaks lõpptulemusena palju, kuid ei ole siiski määrava tähtsusega. Projekti raskeim osa on arenduse finantseerimine.

Selleks on olemas küllalt lihtne valem: ütleme, et sul on miljon dollarit, et arendada stuudio alltöövõtjana kolm filmi. Sellest miljonist dollarist 120% on plaanitud tagastada ühe aasta jooksul, investorile kuulub samuti 10%-line osalus nendes filmides kolme aasta vältel. Iga filmi produktsiooni eelarve peaks jääma 20-60 miljoni USD vahele. See raha pannakse välja meelelahutustööstuse panga poolt, ja kuna pangad ei lähe kunagi riski peale välja, ei ole see nende ega ka produtsendi jaoks sellest punktist edasi enam märkimisväärse riskiga ettevõtmine. Produtsent peab muidugi tööd jätkama ja näitlejad ei või haigestuda, kuid sellele vaatamata on suurtööstus end hästi kaitsnud. Pangalaen on tagatud eelmüügilepingutega, stuudio levituskokkulepetega ja tarnetagatise garantiiga. See toimub peaaegu samamoodi nagu negatiivi ülesvõtu puhul, erinevuseks on vaid see, et stuudiole ei anta kõiki levitusõigusi, vaid ainult valitud õigused.

Sellisel moel finantseeritud mängufilmid ei pruugi olla suutelised tutvustama maailmale mingit teatud kultuuri. Sellegipoolest saavad nad mõjutada maailma paremuse poole. Need filmid on mõeldud kogu maailma vaatajatele. Et olla edukad, peavad nad teenima USA ja Kanada kinopiletitest tagasi vähemalt produktsiooni maksumuse; kogusissetulek kinopiletitest, videost, välisturgudelt ja kõrvalistelt turgudelt peaks olema ligikaudu kolm korda suurem kodusest tulust. See tavaliselt ka on nii , kuna pangad ei nõustu riskiga ja stuudiod soovivad levitada veel teisigi filme. Kui te olete jõudnud kasutada arvutusvalemit, siis te kindlasti juba teate, et filmi edu on enamikus aspektides kindlaks määratud juba enne arendusraha (1 mln) kasutamist. See on protsess, mis põhineb sellel valemil siiski vaid teatud määral. Olles loov produtsent, olete ka kunstnik, kes peab otsustama tulemuse üle, aga samas on teil globaalse edu kindlustamiseks võimalik kaasata ka Ühendriikide ärijuhtide tiim. Te valite tiimi isikutest ja firmadest, kellel on tarnetagatist pakkuvate firmade, suurstuudiote, pankade, publitsistide, meelelahutusele spetsialiseerunud õigusbüroode ja eelmüügifirmade usaldus. Te valite ‘pangatatavaid’ inimesi ja õpite neilt. Detaile on tunduvalt rohkem, siin on ära toodud vaid suurte iseseisvate produtsentide tööstuspõhimõtete tuum töö alustamiseks õigas suunas.

Kui üha rohkem produtsente meie hulgast saavad kogemusi sel moel toimides, siis me sillutame omakorda teed järgmistele. Suurem osa filmitööstusest on optimistlik, soovides töötada inimestega, kes on tööstusekultuuris sügavalt sees, kellel on väärtuslikud mainstream-filmide tegemise kogemused, kes on andekad ja vilunud ning kelle jaoks õppida pole kunagi hilja.