Welcome Entertainment

City National Bank

400 N .ROXBURY DR. 4TH FLOOR
BEVERLY HILLS, CA 902 1 0
(3 1 0) 888-6 1 60
FAX: (310) 888-6157

Tina Van Der Zee
Vice President

Entertainment

March 11, 1998

Jaanus Silla
Quicksilver Entertainment
1927 Prosser Ave.
Los Angeles, CA 90025

Filmi finantseerimise taotluse asjus

Jaanus,

Täname teid teie mängufilmi finantseerimise teemalise järelepärimise eest. Käesolev kiri kirjeldab mõningaid üldisi parameetreid, mida City National Bank kasutab iga filmi finantseerimisel eraldi.

Me laename aktsepteeritava tagatise vastu, nagu seda on levitusleping koduturul või välisturgudel levitajaga, keda me peame krediidivõimeliseks. Samuti laename reservakreditiivi vastu, kui selle on väljastanud meie poolt tunnustatud USA pank või välisriigi institutsioon, millele annab endapoolse kinnituse mõni meie poolt tunnustatud USA pank, ning likviidse tagatise vastu, nagu näiteks USA riigivekslid. Tagatise väärtus PEAB olema küllaldane, et katta filmi negatiivikulud ja samuti finantseerimiskulud, mille sisse on arvestatud ka kogu laenuperioodil intressideks makstav summa (sh ka force majeure), laenu lõiv ja panga teenustasud, mille maksab laenuvõtja.

Me nõuame alati ka tarnekindlustust, et kaitsta nii panka kui ka laenajat või investorit. Praegu me aktsepteerime tarnekindlustuse kinnitust, mille on väljastanud International Film Guarantors, Film Finance või Motion Picture Guarantors.

Panga jaoks on esikohal kindluse küsimus, pank võtab alati esimese krediidi tulu ja registreerib autoriõiguse hüpoteegi käesolevale filmile. Tarne garanteerija registreerib harilikult filmi konfiskeerimise õigus, millest ülem on pangal olev filmi konfiskeerimise õiguse. Need on vaid üldised põhimõtted, üksikasjad sõltuvad konkreetsest tehingust ning lepitakse seega kokku läbirääkimistel.

Praegu laename vahetult kõigi järgnevate kodumaiste levitajate levilepingute vastu, ilma neilt lisaks akreditiivi nõudmata: Disney, Paramount, Warner Brothers, Universal, 20th Century Fox, Columbia/Tristar (Sony) ja MGM/UA. Kõik teised kodumaised levitajad ja ülejäänud välislevitajad peavad läbima ülevaatuse iga filmi jaoks eraldi. Kui me teeme kindlaks, et mõni eelpool nimetamata levitaja pole meile vastuvõetav, siis nõuame täiendavat garantiid akreditiivi näol.
Ma usun, et siintoodud informatsioon on Teie vajadusteks piisav. Kui saate akreditiivi esialgses sõnastuses kava, kindlasti helistage mulle, et võiksime vestelda sellest, kuidas edasi tegutseda.

Täname Teid huvi eest ja soovime edu projekti arendamisel.

Siiralt,

Tina Van der Zee
Tina Van der Zee
Vice President